Henkilökunta

Puijonlaakson apteekissa Teitä palvelee apteekkarin lisäksi proviisori, kuusi farmaseuttia sekä kaksi lääketeknikkoa. Apteekissa työskentelee vakinaisen henkilökunnan lisäksi myös farmasian oppilaita ja terveysalan harjoittelijoita. Farmaseuttinen henkilökuntamme neuvoo kaikissa lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa.

Proviisori edustaa korkeinta ammatillista asiantuntemusta apteekissa. Proviisoreille kuuluvat työnjohdolliset tehtävät ja he osallistuvat myös asiakaspalveluun.

Farmaseutit toimivat pääasiassa asiakaspalvelutehtävissä. He neuvovat Teitä resepti- ja itsehoitolääkkeiden käytössä. Asiakaspalvelun lisäksi farmaseuttien työhön kuuluu lääkkeiden valmistus.

Lääketeknikko ja tekninen apteekkiapulainen toimivat kassoilla ja huolehtivat tavaran tilaamisesta ja vastaanottamisesta. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluvat erilaiset toimistotyöt, KELA- ja tiliasiakaslaskutus ja huolehtiminen tavaran tilaamisesta ja vastaanottamisesta. Lääketeknikot eivät voi neuvoa Teitä lääkkeiden käytössä.

Mm. seuraavien alojen yhteyshenkilöt palvelevat Teitä Puijonlaakson apteekissa

  • Astma
  • Diabetes
  • Sydän- ja verenpainesairaudet
  • Lääkeneuvonta
  • Tupakasta vieroitus
  • Suun hoito