Lääkejätteet

Voitte palauttaa käytöstä poistetut ja vanhentuneet lääkkeet apteekimme eteisestä löytyvään lääkejätekaappiin.

  • Tabletit kannattaa poistaa alkuperäispakkauksistaan ja tuoda ne läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa
  • Nestemäiset lääkkeet, voiteet ja aerosolit tulee palauttaa omissa pakkauksisssaan
  • Toimita jodipitoiset lääkkeet ja elohopeakuumemittarit erillään muista lääkkeistä apteekin henkilökunnalle
  • Kuumemittarit, ruiskut ja neulat on pakattava erikseen esimerkiksi läpäisemättömään muivipulloon tai lasipurkkiin, niin etteivät ne aiheuta vaaraa