Reseptiosasto

Reseptilääkkeiden toimittaminen tapahtuu ns. suoratoimitusperiaatteella. Tällöin sama farmaseutti tai proviisori palvelee koko ajan:

  • Reseptin tiedot kirjataan apteekin tietojärjestelmään reseptipäiväkirjaksi
  • Lääke hinnoitellaan
  • Korvaukset lasketaan
  • Annostus tarkastetaan
  • Selvitetään mahdolliset yhteensopimattomuudet muiden samanaikaisesti käytössä olevien lääkkeiden kanssa
  • Neuvonnalla varmistutaan, että olette selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä
  • Tämän palvelun lakisääteinen hinta on 2,39 euroa/lääke

Reseptiasiakkaat palvellaan viidessä erillisessä suoratoimituspisteessä. Tämä mahdollistaa lääkkeitä koskevat kysymykset intimiteettisuojan huomioiden. Apteekkimme panostaa lääkeneuvontaan. Asiantunteva lääkeneuvonta on lääkkeen ohella osa farmaseuttista hoitoa potilaan parhaaksi.

Farmaseuttimme ja proviisorimme ovat käytettävissänne lääkityksessänne ilmeneviin ongelmiin myös puhelimitse.