Tulosteet

Laskelman tulostus lääkeostosta: maksuton

Jäljennös eReseptistä ulkomaan matkaa varten 0,5 €/resepti, enintään 2 €